Rekrytering

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vår arbetsmetod för rekryteringsuppdrag är framtagen för att vi skall kunna säkerställa kvalitet för både kund och kandidat i varje uppdrag. Metoden skall användas i samtliga uppdrag och i sin helhet vid varje tillfälle om inget annat är överenskommet med aktuell kund.

KRAVPROFIL

En gedigen kravprofil och tidsplan med inplanerade avstämningstillfällen är grunden för att kunden skall erhålla rätt kandidat med rätt kompetens och för att missförstånd skall undvikas. Vi skall se till att erhålla sådan information att kandidaten är väl insatt i de förväntningar som finns och att hon eller han vet vilka förutsättningar som gäller för tjänsten.

ANNONSERING

Annonsering sker endast efter överenskommelse med kund. Kunden skall ha godkänt annonsen och att deras namn och ev. logotype används.

SEARCH OCH SCREENING

Vi skall vid urval av sökande samt vid search utgå från de krav som kunden ställt vad gäller kompetens och önskemål. De kandidater som uppfyller kundens krav och önskemål skall kallas till intervju.

INTERVJU

Vid intervjutillfället skall vi säkerställa att kandidaten har de önskvärda kvalifikationer och kompetenser som tjänsten kräver. Vi djupintervjuar kandidaten, går igenom eventuella examensbevis/liknande intyg och bedömer om kandidaten har de kvalifikationer som kunden efterfrågar.

KUNSKAPSTESTER

Vi säkerställer kandidaternas tekniska kunskaper inom IT-området mha SHLs kunskapstester. Om kunden så önskar kan vi tillhandahålla test som mäter allmän begåvning och problemlösningsförmåga

REFERENSER

För de kandidater som bedöms som kvalificerade för uppdraget skall minst två referenser tas. Referenserna skall skriftligen dokumenteras.

KANDIDATPRESENTATION

Den eller de kandidater som uppfyller kundens krav och önskemål avseende kompetens och personliga egenskaper presenteras muntligt och skriftligt för kunden. Kunden skall erbjudas möjlighet till ett eller flera möten med kandidaten innan de fattar beslut om de önskar anställa presenterad kandidat. Detta för att både kund och kandidat skall få möjlighet att stämma av om hon eller han passar för tjänsten och för att kandidaten skall ha en tydlig bild av förväntningar på denne samt förutsättningar för tjänsten

UPPFÖLJNING

Uppföljning av rekryteringen skall ske både med kund och kandidat inom bestämda tidsintervaller. Vid uppföljningstillfället med kund skall kandidatens prestation och kundens värdering av processen i dess helhet stämmas av samt eventuella övriga frågor eller synpunkter beaktas.

TYPER AV UPPDRAG

Nedan kan ses exempel på de yrkesroller där vi genomfört rekryteringar under senare år. Främst handlar det om specialist och arbetsledande roller inom IT men det är även värt att nämna att vi också genomfört ett antal mycket framgångsrika rekryteringar avseende högvolyms rekryteringar för Teknisk Helpdesk och NOC Operatörer.

Applikationsansvarig – Integration
Applikationsspecialist – Websphere
AS/400 specialister
ASIC/FPGA konstruktörer
Avdelningschef Workspace Services
Avdelningschefer – Network Solutions
Back-Up Specialister
Billing specialister
BizTalk utvecklare
C – utvecklare
.NET  utvecklare
C++ Utvecklare
Change Manager
Configuration Manager
Desktop Workplace Managers
Driftchefer,
Elektronikkonstruktörer
HC & Access Operatörer
Integrationsexperter Biztalk & Tibco
Integrationsspecialister
IS Asset Manager
IS Business Analyst
IS Quality Coordinator
IS Service Delivery Manager
Klient plattformsansvarig
Kommunikationsspecialister
Kravanalytiker
NOC Operatörer
Nätverksspecialister
Nätverkstekniker
Plattforms utvecklare C/C++
Pre-Sales Business Voice and UCC
Produktchefer
Projektledare
QA & Testansvariga
QA Test Manager
SAP BW/BI Specialist
SAP Konsulter
SW – testare
System specialister
Systemadministratör UNIX
Systemarkitekter
Systemingenjörer
Systemspecialister – Citrix
Systemspecialister inom Linux& UNIX
Systemspecialister inom Windows Server
Systemtekniker TV Produktion
Technical Pre Sales
Teknisk Specialist – UCC
Tekniska konsulter inom VoIP
Testare HW
Testare Konsumentprodukter
Testare SW
Utvecklare inom Network Mgm
Verktygsspecialister
VoIP administratörer

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.